Supercritical extraction plant – nejlepší varianta

V přírodních surovinách, zejména v nejrůznějších druzích koření, čaje, kávy a olejnatých semen, se vyskytují specifické látky, které je žádoucí izolovat. Izolace těchto látek může probíhat několika způsoby. Například klasickou extrakcí nízkovroucími organickými rozpouštědly, lisováním za studena anebo superkritickou extrakcí pomocí oxidu uhličitého. Každá z těchto metod má své přednosti i nedostatky. Jako nejvýhodnější a především zdravotně naprosto neškodná se jeví právě superkritická extrakce rostlin, tedy supercritical extraction plant.

Nejlepší variantou je superkritická extrakce rostlin

Při superkritické extrakci rostlin se vždy dosahuje vyšší čistoty extraktů. V takto získaných extraktech se neobjevují žádné zbytky užívaný herbicidů a pesticidů při pěstování suroviny. Jak je to možné? Těžké kovy totiž nejsou rozpustné v oxidu uhličitém, a proto nemohou přijít do extraktu. Separaci těchto látek při lisování za studena zabezpečit nelze. Supercritical extraction plant rovněž probíhá při nižších a stabilních teplotách, což je velmi důležité zejména při získávání mastných kyselin – olejů.